H2odata


FORBRUGS-AFREGNING

HER KAN ALLE VÆRE MED.

H2o-data har i over 30 år udviklet og forbedret dette program.

Programmet er specielt konstrueret til brug på vandværker.

Opkrævninger efter forbrug. Aconto, årsopgørelser og flytninger udføres nemt.


 
 
 
 

SIDSTE RETTELSER

MANUALER, M.M.

Blanketter

      Kontakt H2O

      Ring/skriv

Programmet afleverer oplysninger til kommunedata, og forbugerne kan anvende betalingsservice.